نمایش 1–12 از 148 نتیجه

پارچه بیسکویتی

تومان ۱۶۱,۰۰۰ متر
کد محصول

9994536

نام محصول

بیسکویتی

وزن/گرم

440 گرم

عرض/ cm

150 سانتی متر

بسته بندی

رول

نوع کاربرد

شلوار و کت

جنس پارچه

پلی استر ویسکوز کش

نوع رنگ

ابی روشن

پارچه بیسکویتی

تومان ۱۶۱,۰۰۰ متر
کد محصول

9994591

نام محصول

بیسکویتی

وزن/گرم

440 گرم

عرض/ cm

150 سانتی متر

بسته بندی

رول

نوع کاربرد

شلوار و کت

جنس پارچه

پلی استر ویسکوز کش

نوع رنگ

ابی روشن

پارچه جودون

تومان ۰ متر
کد محصول

9993475

نام محصول

جودون

وزن/گرم

420 گرم

عرض/ cm

150 سانتی متر

بسته بندی

رول

نوع کاربرد

شلوار و کت

جنس پارچه

پلی استر ویسکوز کش

نوع رنگ

ابی روشن

پارچه جودون

تومان ۰ متر
کد محصول

9993479

نام محصول

جودون

وزن/گرم

420گرم

عرض/ cm

150 سانتی متر

بسته بندی

رول

نوع کاربرد

شلوار و کت

جنس پارچه

پلی استر ویسکوز کش

نوع رنگ

ابی روشن

پارچه جودون

تومان ۰ متر
کد محصول

9993484

نام محصول

جودون

وزن/گرم

420 گرم

عرض/ cm

150 سانتی متر

بسته بندی

رول

نوع کاربرد

شلوار و کت

جنس پارچه

پلی استر ویسکوز کش

نوع رنگ

ابی روشن

پارچه جودون

تومان ۰ متر
کد محصول

9993486

نام محصول

جودون

وزن/گرم

420 گرم

عرض/ cm

150 سانتی متر

بسته بندی

رول

نوع کاربرد

شلوار و کت

جنس پارچه

پلی استر ویسکوز کش

نوع رنگ

ابی روشن

پارچه جودون

تومان ۰ متر
کد محصول

9993489

نام محصول

جودون

وزن/گرم

420 گرم

عرض/ cm

150 سانتی متر

بسته بندی

رول

نوع کاربرد

شلوار و کت

جنس پارچه

پلی استر ویسکوز کش

نوع رنگ

ابی روشن

پارچه جودون

تومان ۰ متر
کد محصول

9993497

نام محصول

جودون

وزن/گرم

420 گرم

عرض/ cm

150 سانتی متر

بسته بندی

رول

نوع کاربرد

شلوار و کت

جنس پارچه

پلی استر ویسکوز کش

نوع رنگ

ابی روشن

پارچه جودون

تومان ۱۶۱,۰۰۰ متر
کد محصول

9994498

نام محصول

جودون

وزن/گرم

420 گرم

عرض/ cm

150 سانتی متر

بسته بندی

رول

نوع کاربرد

شلوار و کت

جنس پارچه

پلی استر ویسکوز کش

نوع رنگ

ابی روشن

پارچه جودون

تومان ۱۶۱,۰۰۰ متر
کد محصول

9994508

نام محصول

جودون

وزن/گرم

420 گرم

عرض/ cm

150 سانتی متر

بسته بندی

رول

نوع کاربرد

شلوار و کت

جنس پارچه

پلی استر ویسکوز کش

نوع رنگ

ابی روشن

پارچه جودون

تومان ۱۶۱,۰۰۰ متر
کد محصول

9999416

نام محصول

جودون

وزن/گرم

420 گرم

عرض/ cm

150 سانتی متر

بسته بندی

رول

نوع کاربرد

شلوار و کت

جنس پارچه

پلی استر ویسکوز کش

نوع رنگ

ابی روشن

پارچه سابله کش

تومان ۱۶۱,۰۰۰ متر
کد محصول

9995117

نام محصول

سابله کش

وزن/گرم

440 گرم

عرض/ cm

150 سانتی متر

بسته بندی

رول

نوع کاربرد

شلوار و کت

جنس پارچه

پلی استر ویسکوز کش

نوع رنگ

ابی روشن